Stara epoka się skończyła – wszystko co mogli wydobyli z wnętrza Ziemi, zniszczyli lub zatruli ziemię wodę i powietrze. Niektóre rejony nawet zniszczyli promieniowaniem. Chciwość ma swój kres. Stara epoka zostawiła wiele do posprzątania.
—————————————————————————————————
Nowa Epoka dopiero się zaczęła, niektórzy datują jej początek nieco ponad rok, inni parę lat. Najważniejsze zmiany to świadomość w każdym dniu :
– człowiek jest najważniejszy na świecie, sztucznymi pieniędzmi się nikt nie naje ani nie kupi takiej żywności jaką ma ze swojego ogrodu. to samo dotyczy prądu
– oszczędzając energię poprzez traktowanie z szacunkiem przyrody , domy pasywne off-grid lub zero-energetyczne , wysoko-sprawne AGD , chronimy naszą przestrzeń życia
– Osady Rodowe z ogrodami (Przestrzeń Miłości) zapewniają wszystko każdej rodzinie. Wielka ilość gatunków roślin (ponad 900) na hektarze wpływa leczniczo na ludzi. Ogród jest jak tężnia solankowa, park rekreacyjny, prywatny bezpłatny supermarket – drzewa/krzewy i inne rośliny dające najlepszą żywność.
– oznakami Nowe Epoki jest wielki rozwój Energii Odnawialnej (OZE) , transport bez-emisyjny, programy ochrony środowiska – jak program małej retencji chroniący wodę pitną , i wiele więcej działań (nawet w Chinach) , oraz nasz projekt Osady Rodowej

„Ten, kto ucieka do lasu, wcale nie jest ważniejszy czy lepszy od działkowców. Wręcz odwrotnie. To oni na Ziemi pustynnej i nieurodzajnej własnymi rękami założyli sady. Zna ich i kocha każda trawka ich Ziemi, i stara się oddać im ciepło Wszechświata.”
Tom 3, str. 63

„Niedopuszczalny jest również nagły zwrot od jednej skrajności do drugiej. Konieczne jest spokojne podejmowanie działań takie, jak teraz. To jest cudowny proces, a w przyszłości będzie jeszcze piękniejszy.”
Tom 3, str. 63

Reklamy